ارسال

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه پزشکی در نقاط مختلف


2017-07-13 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۲

به گزارش منتشره، روز چهارشنبه شماری از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در نقانط مختلف از جمله ، تهران، شاهرود و ارومیه در اعتراض به تصمیم وزارت بهداشت رژیم دست به تجمع زدند.
دانشجویان حاضر در این اعتراضات مخالفت خود را به نامه اخیر نظام پزشکی خطاب به سازمان سنجش اعلام کردند که بر اساس این نامه دانشجویانی که مدرک کارشناسی ارشد از وزارت علوم گرفته باشند و یا داوطلب و فارغ‌التحصیل رشته‌های علوم پایه باشند نمی‌توانند شماره نظام پزشکی دریافت کنند. به گفته معترضان این نامه مغایر با تمامى آیین نامه‌های قبلى و قانون نظام پزشکى مصوب سال 83 مجلس بود و اضافه کردن شرط اعطای شماره نظام‌پزشکى به فارغ التحصیلان دکتری تخصصى، بر اساس مدرک قبلى فرد ، در واقع اقدامى غیر قانونى و فراقانونى و اعمال سلیقه شخصى است که مسئولین نظام پزشکى قصد تحمیل این اعمال سلیقه به وزارت بهداشت و خیل عظیم دانشجویان وزارت را داشتند.

آخرین خبرهای ایران