ارسال

عدم پرداخت دستمزد کارگران کارخانه سنگ پاسارگاد


2017-07-13 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۲

خبرگزاری حکومتی "ایلنا" از عدم پرداخت 8 تا 11 ماه دستمزد معوقه کارگران کارخانه سنگ پاسارگاد خبر داد.
این وضعیت درحالی است که تعداد ۵۰ کارگر دیگر این واحد سنگ‌بری در اسفند ماه سال ۹۵ پس از خاتمه قراردادهای کاری خود اخراج شده بودند. به گفته کارگران، کارفرما به بهانه عدم نقدینگی از پرداخت دستمزدهای معوقه آنان خودداری می ورزد. آنان افزودند در جریان چندین تجمع اعتراضی کارفرما وعده داد تا با دریافت وام بانکی مطالبات کارگران را پرداخت کند اما اکنون علیرغم دارا بودن بیش از 10 ماه دستمزد معوقه، تاکنون موفق به دریافت معوقات خود نشده اند. گفتنی است کارفرما دستکم 4 ماه از حق بیمه این کارگران را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده و آنان در خصوص تمدید دفترچه های خود با مشکل مواجه شده اند.

آخرین خبرهای ایران