ارسال

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری مشهد


2017-07-13 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۲

به گزارش منتشره، روز پنجشنبه 22 تیر ماه شماری از کارگران شهرداری مشهد در اعتراض به شرایط کاری خود دست به تجمع زدند.
کارگران معترض با برپایی تجمع مقابل شهرداری این شهر نسبت به شرایط سخت کار، سطح نازل دستمزدها و همچنین عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود اعتراض کردند. آنان با سردادن شعار های اعترضی خواستار پرداخت کامل دستمزد های خود شدند. معترضان می‌گویند، کارگران شهرداری از سوی پیمانکاران با قرارداد سفید امضا به کار گرفته شده‌اند و عیدی، پاداش و اضافه‌کاری دریافت نمی‌کنند.

آخرین خبرهای ایران