ارسال

تجمع اعتراضی خانواده کارکنان اخراجی مخابرات لرستان


2017-07-13 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۲

به گزارش منتشره، روز پنجشنبه خانواده کارگران مخابرات لرستان بار دیگر برای تحقق حقوق کارگران اخراجی این شرکت دست به تجمع زدند.
معترضان با در دست داشتن نوشته هایی خواستار بازگشت به کار کارگران اخراجی شدند. معترضان اعلام کردند در پی اخراج کارگران این دومین بار است که دست به تجمع می زنند ولی تاکنون هیچ مقامی پاسخگوی خواسته های آنان نبوده است. گفتنی است روز پنجشنبه 15 تیر ماه، 12نفر از کارکنان شرکتی مخابرات لرستان که چندین بار در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی، عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تبدیل وضعیت خود، دست به تجمع زده بودند، هنگامیکه قصد داشتند به سر کار بروند، مدیران مخابرات با بستن درب ساختمان اداره کل، مانع از ورد آنان به داخل شدند.

آخرین خبرهای ایران