ارسال

تجمع اعتراضی کارگران شرکت ماشین سازی لرستان


2017-07-13 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۲

به گزارش منتشره، صبح روز پنجشبنه شماری از کارگران ماشین سازی لرستان در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی خود دست به تجمع زدند.
برپایه این گزارش، در جریان این تجمع که مقابل استانداری رژیم در خرم آباد برگزار شد، معترضان با سردادن شعار و در دست داشتن پلاکاردهایی، خواستار بازگشایی کارخانه، بازگشت به کار و پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خودشدند. به گفته کارگران معترض تعطیلی کارخانه و اخراج شماری از کارگران درحالی صورت گرفته که کارفرما چندین ماه است که دستمزد و حق بیمه آنان را نیز پرداخت نکرده است.

آخرین خبرهای ایران