ارسال

انتقال محمد صابر ملک رئیسی به زندان اردبیل


2017-07-13 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۲

به گزارش "هرانا" محمد صابر ملک‌ رئیسی زندانی سیاسی بلوچ که هشتمین سال حکم زندان خود را سپری می کند، 20 تیرماه سال جاری، پس از سه ماه حبس در بند ۲۰۹ زندان اوین به زندان اردبیل، منتقل شد.
به گفته خانواده نامبرده، مقامات رژیم در زندان اردبیل به بهانه رسیدگی به بیماری های محمد صابر ملک رئیسی، وی را به زندان اوین منتقل کردند، اما علیرغم گذشت سه ماه از این انتقال هیچ نتیجه ای حاصل نشد و به زندان اردبیل بازگردانده شد. محمد صابر ملک‌ رئیسی زندانی سیاسی بلوچ که حکم محکومیت حبس ۱۵ ساله خود را بصورت تبعیدی در زندان اردبیل سپری می کرد، فروردین ماه سال جاری از این زندان به زندان اوین منتقل شد. وی در بند ۲۰۹ زندان اوین در حالی که بدون دلیل برای برقراری تماس و ملاقات روبرو گردید، نگهداری شد. در حال حاضر، این زندانی سیاسی در بند هفت زندان اردبیل نگهداری می شود.

آخرین خبرهای ایران