ارسال

اعدام یک زندانی و انتقال سه تن دیگر به سلول های انفرادی


2017-07-14 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۳

یک زندانی دیگر با اتهامات نامعلوم در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد.
همزمان روز پنجشنبه 22 تیرماه سه زندانی با اتهامات مربوط به “مواد مخدر” جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی زندان پارسیلون شهر خرم آباد منتقل شدند. گفتنی است، در پانزده روز گذشته دستکم ۵۷ زندانی در شهرهای مختلف ایران به دار آویخته شده اند.

آخرین خبرهای ایران