ارسال

انتقاد عفو بین الملل از بازدید نمایشی سفیران خارجی از زندان اوین


2017-07-14 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۳

یک مقام عفو بین الملل "بازدید نمایشی" سفیران خارجی از زندان اوین را مورد انتقاد قرار داد.
هفته گذشته مقام های قوه قضاییه رژیم در اقدامی کم سابقه بازدیدی از زندان اوین، یکی از بدترین زندان های کشور، برای نمایندگان دیپلماتیک ۴۵ کشور از اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی ترتیب دادند. برخی از سفیران کشورهای مختلف در حالی به تعریف و تمجید از شرایط این زندان پرداختند که تحقیقات انجام شده از سوی سازمان های حقوق بشری نشان می دهد، شرایط زندان اوین بسیار غیر انسانی و غیر بهداشتی است. زندان اوین نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان به عنوان نماد سرکوب سیاسی گسترده در ایران شناخته می شود. سالانه عده زیادی از زندانیان در اعتراض به شرایط وحشتناک زندان اوین و دیگر زندان ها در ایران دست به اعتصاب غذا می زنند.

آخرین خبرهای ایران