ارسال

تشکیل زنجیره گسترده انسانی علیه خشک شدن دریاچه ارومیه


2017-07-15 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۴

جمعی از مردم و مدافعان محیط ‌زیست در ارومیه روز جمعه 23 تیر ماه علیرغم وجود فضای سنگین امنیتی، بر روی پل میانگذر، برای نجات دریاچه ارومیه زنجیره‌انسانی تشکیل دادند.
در ابتدا مأموران امنیتی و یگان ویژه چندین بار مانع از تشکیل زنجیره‌انسانی شدند و هر بار به یورش به صف تجمع‌کنندگان، آنان را متفرق می‌کردند ولی مردم در برابر فشار نیروهای رژیم مقاومت کرده و زنجیره‌ انسانی تشکیل دادند. تجمع کنندگان با سردادن شعارهای اعتراضی نسبت به بی توجهی مقامات به خشک شدن این دریاچه اعتراض کردند. گفتنی است در پایان این زنجیره انسانی، تجمع‌کنندگان در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه رژیم، به‌ صورت نمادین دست در دست هم اقدام به بستن جاده اصلی تبریز - ارومیه کردند.

آخرین خبرهای ایران