ارسال

اعدام دستکم دو زندانی در زندان ارومیه


2017-07-15 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۴

به گزارش "هرانا" سحرگاه روز شنبه 24 تیر ماه، دو زندانی با اتهامات مربوط به "مواد مخدر" در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. 
این زندانیان که دو الی سه سال پیش به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر بازداشت و در زندان به سر می بردند، روز جمعه جهت اجرای حکم اعدام به همراه زندانی دیگر به سلولهای انفرادی منتقل شدند و سحرگاه روز شنبه حکم دو تن از آنان به اجرا درآمد. گفتنی است در روزهای اخیر نیز سه زندانی دیگر، با اتهامات مربوط به مواد مخدر جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی زندان پارسیلون خرم آباد منتقل شدند.

آخرین خبرهای ایران