ارسال

عدم پرداخت دستمزد کارگران شهرداری سی سخت


2017-07-15 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۴

به گزارش منتشره، پرداخت دستمزد حدود ۱۰۶ کارگر شهرداری "سی سخت" در استان کهکیلویه و بویر احمد دستکم ۷ ماه به تاخیر افتاده است.
برپایه این گزارش حدود ۱۰۶ کارگر رسمی، قراردادی و پیمانی شهرداری سی سخت و سازمان‌های وابسته به آن به بهانه آنچه از سوی شهرداری "کمبود منابع مالی" عنوان شده است، دارای دستکم ۷ماه دستمزد معوقه می باشند. به گفته کارگران شهرداری سی سخت، آخرین حقوقی که آن‌ها دریافت کرده‌اند مربوط به دستمزد آبان ماه سال ۹۵ است که کارفرما آن را اخیرا به حساب کارگران پرداخت کرده است.

آخرین خبرهای ایران