ارسال

تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه


2017-07-15 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۴

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" پس از خاتمه اعتراض کارگران بازنشسته مجتمع نیشکر هفت‌تپه، این بار جمعی از کارگران شاغل در این واحد صنعتی -کشاورزی برای پیگیری مطالبات صنفی خود تجمع کردند.
برپایه این گزارش، دستکم سیصد نفر از کارگران شاغل در مجتمع نیشکر هفت تپه، از صبح روز شنبه ۲۴ تیر ماه با برپایی یک تجمع اعتراضی مقابل دفتر کارفرما خواستار پیگیری مطالبات معوقه خود شدند. کارگران معترض خواست اصلی و مهم خود را پرداخت دستمزدهای معوقه و حق بیمه اعلام کردند. به گفته آنان پرداخت مطالبات مزدی کارگران رسمی و قرار دادی شرکت هفت‌تپه از اردیبهشت ماه سال جاری به تاخیر افتاده، همچنین پاداش و بهربرداری سال‌های ۹۴ و ۹۵ آنها هنوز پرداخت نشده است. در عین حال کارگران روزمزدی حاضر در این تجمع نیز اعلام کردند، جدا از مطالبات معوقه اردیبهشت و خرداد سال جاری، دستمزد بهمن و اسفند ماه سال گذشته را تاکنون دریافت نکرده اند. به گفته این کارگر ،مشخص شدن وضعیت بیمه تکمیلی یکی دیگر از خواسته‌های معترضان است چراکه هزینه‌های آن از پاییز سال ۹۵ تاکنون به صورت ماهانه از دستمزد آنها کسر می‌شود اما شرایط ارائه خدمات به آنها نامعلوم است.

آخرین خبرهای ایران