ارسال

برگزاری دو تجمع اعتراضی در ایلام


2017-07-15 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۴

به گزارش منتشره، صبح روز شنبه صدها تن از کارگران پتروشیمی ایلام و کشاورزان بخش مرکزی زاگرس واقع در شهرستان "چرداول" به طور جداگانه در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان دست به تجمع زدند.
برپایه این گزارش صدها تن از کارگران پتروشیمی ایلام بار دیگر در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود و همچنین در اعتراض به اخراج ۸ تن از همکارانشان مقابل دفتر شرکت تجمع کردند. کارگران معترض ضمن سردادن شعار خواستار بازگشت به کار همکاران خود و پرداخت تمامی مطالبات معوقه خود شدند. آنان اعلام کردند تا رسیدن به خواسته های خود به سر کار بازنخواهند گشت. همچنین کشاورزان بخش مرکزی زاگرس شهرستان چرداول با برپایی تجمع مقابل استانداری رژیم در ایلام نسبت به از بین رفتن زمین‌های زراعی و باغی خود در اثر آب سد سمیره و بی‌تدبیری مسئولین اعتراض کردند و خواستار رسیدگی به این مشکل شدند.

آخرین خبرهای ایران