ارسال

تجمع مالباختگان موسسات مالی در نقاط مختلف


2017-07-15 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۴

به گزارش منشتره، روز شنبه مالباختگان موسسات مالی و مسکن مهر در شهرهای رفسنجان، رباط کریم و سنندج به طور جداگانه دست به تجمع زدند و خواستار بازپس گیری سپرده های خود شدند.
برپایه این گزارش، متقاضیان مسکن مهر در رفسنجان مقابل دفتر "گسترش مسکن" در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در اعتراض به تحویل ندادن خانه‌های مسکونی‌شان از سوی این شرکت اقدام به تجمع کردند کردند. در رباط کریم، مالباختگان معترض واحد اعتباری ولیعصر، مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع‌کنندگان خواستار بازگرداندن سپرده‌های به یغما رفته خود شدند. در سنندج نیز متقاضیان مسکن مهر در اعتراض به عدم واگذاری مسکن به آنها، مقابل اداره راه و شهر سازی رژیم در این شهر دست به تجمع زدند.

آخرین خبرهای ایران