ارسال

تجمع اعتراضی بازنشستگان صنعت فولاد


2017-07-16 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۵

صدها نفر از کارگران بازنشسته صنعت فولاد از اقصی نقاط کشور با سفر به تهران برای چندمین بار در شش ماه گذشته دست به تجمع اعتراضی زدند.
این کارگران با تجمع مقابل ساختمان دفتر مرکزی صندوق فولاد، خواستار احقاق حقوقشان شدند. این بازنشسته‌ها که خواستار وصول مطالبات محقق نشده و پرداخت به موقع مستمری بازنشستگی خود هستند، می‌گویند، با وجود اعتراضات مکرر هنوز مطالبات آنها برآورده نشده است.

آخرین خبرهای ایران