ارسال

تجمع اعتراضی کارگران معدن خاک سرخ هرمز مقابل بخشداری


2017-07-16 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۵

دهها تن از کارگران بیکار شده معدن خاک سرخ بدنبال تعطیلی ناگهانی این معدن دست به تجمع مقابل بخشداری جزیره هرمز زدند.
کارگران ضمن اعتراض به بلاتکلیفی شغلی خود، خواستار رسیدگی به وضعیت معدن و بازگشت به کارشان شدند. به دنبال تعطیل شدن معدن خاک سرخ، دستکم 35 کارگر آن هم اکنون بیکار و بلاتکیلف مانده اند.

آخرین خبرهای ایران