ارسال

تصویب کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر


2017-07-16 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۵

در نهایت کلیات طرحی که قرار است مجازات‌های جایگزینی برای اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر تعیین کند، در مجلس شورای اسلامی رژیم تصویب شد.
نمایندگان مجلس رژیم امروز یکشنبه کلیات طرح یک‌فوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب کردند. این ماده در رابطه با تخفیف مجازات اعدام محکومان جرایم مربوط به مواد مخدر است. بیش از ۵۰ درصد سرتاسر اعدام‌ها در ایران در مورد محکومان جرایم مربوط به مواد مخدر اجرا می‌شود. گزارش‌های جمع‌آوری شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهند متهمان جرایم مواد مخدر در هفته‌های نخست بازداشت تحت شکنجه قرار می‌گیرند، اغلب به وکیل دسترسی ندارند و وکیل پرونده، هنگامی امکان ورود به موضوع را پیدا می‌کند که متهم به جرم اعتراف کرده است.

آخرین خبرهای ایران