ارسال

افزایش گزارش های مربوط به کودک آزاری در ایران


2017-07-16 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۵

رئیس اورژانس اجتماعی ایران با تأکید بر اینکه برخی از موارد آزار جنسی کودکان پنهان می‌ماند، اعلام کرد که از حدود ۲۷ هزار گزارش آزار کودکان به این مرکز در سال گذشته، حدود دو درصد مربوط به آزار جنسی بوده است.
رئیس اورژانس اجتماعی ایران در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی "ایرنا" گفت، از دو هزار و ۷۶۵ مورد کودک آزاریِ گزارش شده به مراکز حضوری اورژانس اجتماعی، ۱۰۴ مورد مربوط به «سوءاستفاده جنسی» بوده است. در ایران به ندرت آمار دقیقی از آزار جنسی کودکان منتشر می‌شود و انتشار عمومی چنین آماری در جمهوری اسلامی به نوعی جزو خطوط قرمز سازمان‌ها و رسانه‌ها به شمار می‌رود. همچنین به گفته کارشناسان، بسیاری از موارد آزار جنسی کودکان پنهان می‌ماند. پس از کشته شدن آتنا اصلانی موضوع تجاوز و آزار جنسی کودکان بار دیگر در رسانه‌های ایران مطرح شده است.

آخرین خبرهای ایران