ارسال

تجمع صیادان بندر دیر بوشهر مقابل فرمانداری


2017-07-03 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۲

به گزارش منتشره، روز دوشنبه تعدادی از صیادان بندر دیر در استان بوشهر برای چندمین بار مقابل فرمانداری بندر دیر تجمع کردند.
برپایه این گزارش، جمعی از صیادان قایق دار بندر دیر استان بوشهر در اعتراض به تخریب ادوات صید و صیادی خود، مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این تجمع بیش از یکصد نفر از صیادان شرکت داشتند و از مقامات فرمانداری خواستند که امکان اشتغال آنها را فراهم و با موانعی که باعث شده نتوانند به صید بپردازند، مقابله کند. لازم به ذکر است که کشتی‌های صید "ترال" برای صید ماهیان "یال اسبی" در محدوده صید قایق ها فعالیت می کنند که این امر باعث تخریب ادوات صید صیادان معمولی شده و جلوی کسب و کار آنها را می‌گیرد.

آخرین خبرهای ایران