ارسال

ادامه موج اعدام ها در زندان های ایران


2017-07-16 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۵

در ادامه موج اعدام ها که از دو هفته گذشته آغاز شده است، سه زندانی دیگر در چابهار، زاهدان و ایرانشهر اعدام شدند.
روز یکشنبه 25 تیرماه همزمان با تصویب کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام برای محکومان قاچاق مواد مخدر در مجلس رژیم، یک زندانی با اتهامات مربوط به حمل “مواد مخدر” در زندان چابهار اعدام شد. همزمان دو زندانی در زندان مرکزی زاهدان و یک تن دیگر در زندان ایرانشهر با اتهامات مشابه اعدام شدند. گفتنی است تنها طی سه روز گذشته دستکم 7 زندانی در استان سیستان و بلوچستان اعدام شده اند. اعدام زندانیان مرتبط با مواد مخدر در ایران در حالی ادامه دارد که کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام برای محکومان قاچاق مواد مخدر در مجلس رژیم به تصویب رسید.

آخرین خبرهای ایران