ارسال

تجمع اعتراضی کارکنان پتروشیمی تخت جمشید ماهشهر


2017-07-17 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۶

به گزارش منتشره روز دوشنبه شماری از کارکنان پتروشیمی تخت جمشید در ماهشهر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه و سایر مطالبات خود دست به تجمع زدند.
معترضان خواستار یکسان‌سازی قراردادهای جاری و آتی کارکنان قراردادی و پرداخت حقوق و مزایا با توجه به شرایط محیط کار و کارگاه، با استناد به ماده 27 قوانین حاکم بودند. آنان همچنین با در دست داشتن پلاکارد و دست ‌نوشته‌هایی خواستار صدور رأی توسط اداره کار سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و رفع تبعیض‌ها در پرداخت حقوق و مزایا بودند. به گفته کارگران تبعیض‌های زیادی در پرداخت‌ حقوق و مزایای کارکنان قراردای در مقایسه با کارکنان رسمی و همچنین نیروهای جدیدالاستخدامی که از طریق آزمون استخدام شده‌اند اعمال می‌شود.

آخرین خبرهای ایران