ارسال

اخراج دهها کارگر کارخانه نساجی پاکان


2017-07-03 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۲

به گزارش منتشره، از ۲۳۰ کارگر کارخانه نساجی پاکان واقع در جنوب غرب تهران، تنها ۴۰ کارگر باقی ‌مانده‌اند و190 کارگر بتدریج طی 10سال گذشته تعدیل شدند.
شماری از کارگران کارخانه نساجی پاکان گفتند: تا یک دهه پیش بیش از ۲۳۰کارگر در این کارخانه نساجی مشغول کار بودند اما با به حداقل رسیدن تدریجی فعالیت خطوط تولیدی تنها۴۰ کارگر در این کارخانه باقی مانده‌اند. از قرار معمول بیشتر کارگران این واحد صنعتی به بهانه اجرای مقررات بازنشستگی و یا خاتمه قرارداد اخراج شده‌اند. به گفته کارگران، بخش عمده مشکلات این واحد تولیدی به مطالبات دارایی و تامین اجتماعی باز می‌گردد و در این بین پافشاری اداره دارایی برای وصول طلب معوقه باعث نگرانی کارگران باقیمانده از بابت آینده شغلی شده است.

آخرین خبرهای ایران