ارسال

تجمع اعتراضی کارکنان شرکتی مخابرات خوزستان


2017-07-01 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۰

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" صبح روز شنبه همزمان با تجمع اعتراضی کارکنان شرکتی مخابرات در لرستان و مشهد، کارکنان شرکتی مخابرات خوزستان نیز دست به تجمع زدند.
معترضان هدف از تجمع خود مقابل دفتر نماینده مجلس را آگاه ساختن بیشتر نمایندگان مجلس از وضع شرکتی‌های مخابرات عنوان کردند. آنان خواسته اصلی و مهم خود را اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و عقد قرارداد مستقیم با مخابرات عنوان کردند.

آخرین خبرهای ایران