ارسال

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه نئوپان


2017-07-03 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۲

به گزارش منشتره، روز دوشنبه شماری از کارگران کارخانه "نئوپان" خلخال در اعتراض به واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند.
کارگران معترض دراین خصوص اعلام کردند، علاوه بر نبود امنیت شغلی به دلیل واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی، کارفرما از پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه آنان به بهانه نبود نقدینگی خودداری می ورزد. در جریان این تجمع، کارگران که با بی تفاوتی کارفرما مواجه شدند، اعلام کردند تا رسیدن به خواسته های خود به سر کار خود بازنخواهند گشت.

آخرین خبرهای ایران