ارسال

خاتمه اعتصاب کارگران نورد و پروفیل ساوه


2017-07-03 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۲

کارگران نورد و پروفیل ساوه که از عصر روز یکشنبه در اعتراض به عدم پرداخت  دستمزدهایشان، دست از کار کشیده بودند، صبح روز دوشنبه پس از دریافت یکماه دستمزد، به اعتصاب خود پایان دادند.
کارگران معترض کارخانه نورد و پروفیل ساوه در خصوص پایان اعتصاب خود گفتند، این اعتصاب نشان داد که کارفرما همیشه پول آماده پرداخت دارد، اما به نفع خود می بیند که همیشه کارگران را گرسنه و تحت بردگی و فرمان خود نگه دارد،  اما اتحاد و همدلی کارگران نشان داد که حق همیشه گرفتنی است.

آخرین خبرهای ایران