ارسال

تجمع کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری


2017-07-04 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۳

کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بار دیگر با تجمع مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان شوش، خواستار رفع مشکلات بازنشستگی خود شدند.
معترضان می گویند، ۱۳ روز قبل قائم مقام مدیر عامل مجتمع نیشکر هفت تپه وعده برطرف شدن مشکل بازنشستگی ۳۴۱ نفر از کارگران این مجتمع را داده‌ بود اما سازمان تامین اجتماعی با درخواست بازنشستگی آنها همچنان مخالفت می کند. کارگران شاغل و بازنشسته مجتمع نیشکر هفت تپه طی هفته های اخیر بارها دست به اعتراض زده اند.

آخرین خبرهای ایران