ارسال

تجمع اعتراضی مالباختگان در شهرهای مختلف


2017-07-01 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۰

به دنبال فراخوان قبلی سپرده گذاران و مالباختگان موسسات مالی به تجمع اعتراضی در سراسر کشور صبح روز شنبه 10 تیرماه در چند شهر ایران تجمعات اعتراضی برگزار شد.
در اهواز سپرده گذاران "آرمان" مقابل بانک ملی این شهر تجمع کرده و خواستار بازپس گیری تمامی سرمایه های خود شدند. در بابل مالباختگان و سپرده گذاران در میدان "حمزه کلاه" این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. مالباختگان با تجمع خود خیابانها را بسته و با سردادن شعارهای اعتراضی خواستار رسیدگی مقامات به مشکلات آنان شدند. در سیرجان مالباختگان "کاسپین" مقابل شعبه این موسسه از ابتدای صبح تجمع اعتراضی برپا کردند. در شهرستان مغان نیز معترضان با تجمع مقابل موسسه کاسپین نسبت به بی توجهی مقامات به عدم بازپس دادن سپرده هایشان اعتراض کردند. همچنین در مشهد سپرده گذاران و مالباختگان مقابل شعبه "سروش" و شعبه"دانش" این شهر تجمع کردند و با سردادن شعار خواستار دریافت تمامی وجوه خود شدند.

آخرین خبرهای ایران