ارسال

اخراج جمعی از کارگران معترض پالایشگاه نفت کرمانشاه


2017-07-04 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۳

به دنبال اعتراضات کارگران علیه واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه به بخش خصوصی، جمعی از کارگران معترض از کار اخراج شدند.
بنابه گزارشات، اخراج شدگان، کارگران با سابقه این پالایشگاه هستند که پیشتر در زمستان سال گذشته با شکایت کارفرما، بازداشت شده بودند. گفتنی است کارگران پالایشگاه نفت کرمانشاه در سال گذشته در اعتراض به واگذاری به بخش خصوصی و عدم امنیت شغلی بارها دست به تجمع و اعتراض زده بودند.

آخرین خبرهای ایران