ارسال

تجمع اعتراضی کارگران رینگ سازی مشهد


2017-07-04 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۳

بیش از ۴۰۰ نفر از کارگران بخش تولید کارخانه رینگ سازی مشهد با حضور در مقابل دفتر شورای اسلامی کارخانه، خواستار پرداخت مطالبات خود شدند.
کارگران کارخانه رینگ سازی  می‌گویند، علاوه بر تاخیر ۱۵ روزه‌ای که اکنون در پرداخت دستمزد خردادماه آنها ایجاد شده است، دیگر مزایای مزدی آنان از جمله حق افزایش تولید، بهره برداری و کمک‌های غیر نقدی که در سال‌های گذشته به آنها داده می شد، پرداخت نشده است. این کارگران همچنین نسبت به اجرای سلیقه‌ای طرح طبقه بندی مشاغل در کارخانه رینگ سازی اعتراض دارند.

آخرین خبرهای ایران