ارسال

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران اخراجی آذر آب اراک


2017-07-04 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۳

دهها تن از کارگران اخراجی کارخانه آذر آب اراک در اعتراض به بلاتکلیفی خود مقابل درب این کارخانه مجددا تجمع کردند.
معترضان می گویند، پس از گذشت حدود ۴۳ روز از اخراج ۲۲ نفر از کارگران پیمانی آذر آب اراک، هنوز این کارگران برای بازگشت بکار و دریافت مطالبات معوقه خود بلاتکلیف هستند. برغم شکایت کارگران به اداره کار رژیم، هیچ اقدامی برای بازگشت به کار آنان یا پرداخت معوقات مزدیشان صورت نگرفته است. طی این مدت کارگران هر روز مقابل درب ورودی شرکت تجمع می کنند.

آخرین خبرهای ایران