ارسال

احضار سرکنسول ایران از سوی دولت اقلیم کردستان عراق


2017-07-04 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۳

دولت اقلیم کردستان عراق، سرکنسول ایران را احضار و به گلوله باران برخی مناطق اقلیم توسط جمهوری اسلامی اعتراض کرد.
دولت اقلیم کردستان در بیانیه‌ای گلوله باران مناطق مرزی اقلیم را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست حمله به شهروندان و سرزمین اقلیم کردستان را متوقف کند. نیروهای نظامی جمهوری اسلامی روز دوشنبه 12 تیرماه، بخشی هایی از اقلیم کردستان را در نزدیکی مرز ایران گلوله‌باران کردند که در جریان آن چند غیرنظامی زخمی و سه روستا نیز از سکنه خالی شده اند. محل این حمله، کوهستان "هلگورد" در منطقه مرزی نزدیک حاجی عمران و پیرانشهر اعلام شده است.

آخرین خبرهای ایران