ارسال

تجمع اعتراضی کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم


2017-07-05 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۴

به گزارش منتشره، روز سه شنبه جمعی از کارگران شرکتی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد و مطالباتشان دست به تجمع زدند.
کارگران معترض به دنبال آنکه با بی توجهی عوامل پیمانکار روبرو شدند قصد داشتند برای دستیابی به مطالبات خود آنان را در ساختمان اداری شرکت محبوس کنند که مورد حمله عوامل حراست قرار گرفتند و چند نفر از کارگران مجروح شدند. کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم اعلام کردند درصورت عدم پرداخت مطالباتشان به اعتراض خود ادامه خواهند داد و تا رسیدن به خواسته های خود به سر کار باز نخواهند گشت.

آخرین خبرهای ایران