ارسال

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران بازنشسته مجتمع نیشکر هفت تپه


2017-07-05 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۴

به گزارش منتشره، صبح روز چهارشنبه جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه،دراعتراض به عدم تعیین تکلیف وضعیت باز نشسته گیشان دست به تجمع در مقابل فرمانداری شهرستان شوش زدند.
این تجمع در حالی صورت گرفت که ۱۳ روز قبل قائم مقام مدیر عامل مجتمع نیشکر هفت تپه وعده برطرف شدن مشکل بازنشستگی ۳۴۱ نفر از کارگران این مجتمع را داده ‌بود. کارگران معترض در این خصوص گفتند: در این فاصله زمانی هنوز سازمان تامین اجتماعی با درخواست بازنشستگی آنها مخالفت می‌کند و در نتیجه مشکل همچنان باقی‌ است. از قرار معلوم حکم بازنشستگی این کارگران طبق قانون از اسفند سال ۹۴ صادر شده است اما به دلیل پرداخت نشدن هزینه بازنشستگی از سوی کارفرما، از آن زمان تاکنون سازمان تامین اجتماعی برای این کارگران مستمری برقرار نکرده است و در نتیجه آنها هر چند روز یکبار دست به اعتراض می زنند.

آخرین خبرهای ایران