ارسال

جانباختن سه کارگر در محل کار


2017-07-05 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۴

به گزارش منتشره، روز سه شنه، به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار 2 کارگر معدن سنگ "هزاربند" استان البرز و یک کارگر مقنی در تهران جان خود را از دست دادند.
برپایه این گزارش، براثر واژگونی یک دستگاه تراکتور در محور کرج - چالوس هر دو سرنشین آن که از کارگران معدن سنگ هزاربند بودند، براثر شدت جراحات وارده در دم جان خود را از دست دادند. همچنین یک کارگر جوان در حین حفر یک چاه در جاده خاوران، شهرک عباس آباد، به دلیل ریزش دیواره چاه زیر خروارها خاک مدفون شد و جان خود را از دست داد.

آخرین خبرهای ایران