ارسال

اعتراض کارگران شهرستان امیدیه


2017-07-05 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۴

به گزارش منتشره، شماری از کارگران شهرستان امیدیه از توابع خوزستان با برپایی تجمع، نسب به "کار در گرمای طاقت فرسا" اعتراض کردند.
به گفته کارگران معترض طی روزهای گذشته چندین کارگر شاغل در این شهرستان به دلیل شدت گرما به بیمارستان منتقل شده اند و این درحالی است که هیچ کدام از کارگران این شهرستان بابت بدی آب و هوا هیچ دستمزدی دریافت نمی کنند. آنان افزودند کارفرماها در این گرمای طاقت فرسا به شدت کارگران را استثمار می کنند و در صورت اعتراض، تهدید به اخراج می شوند.  

آخرین خبرهای ایران