ارسال

تجمع اعتراضی شرکت کنندگان آزمون دستیاری پزشکی


2017-07-05 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۴

به گزارش منتشره، روز چهارشبنه، جمعی از شرکت کنندگان آزمون دستیاری تخصصی پزشکی سال ۹۶، مقابل وزارت بهداشت در تهران تجمع کردند.
تجمع کنندگان نسبت به عدم مطابقت کارنامه با نمره ها و رتبه ها و لو رفتن سوالات این آزمون اعتراض کردند. به گفته معترضان تعدادی از افراد با نمره های بالاتر، ضرایب درسی کمی به آن ها تعلق گرفت و همچنین افرادی بودند که نمره کمتری داشتند اما ضرایب درسی بالاتری داشتند. آنان افزودند، سوالات آزمون قبل از برگزاری لو رفته و تعدادی از دانشجویان از سوالات خبر داشتند. معترضان در جریان این تجمع اعلام کردند، در صورتی که به وضعیت آنها رسیدگی نشود هفته آینده مقابل مجلس رژیم دست به تجمع خواهند زد.

آخرین خبرهای ایران