ارسال

تجمع اهالی شهر سامان به دلیل قطعی مکرر آب و برق


2017-07-05 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۴

روز چهارشنبه شماری از شهروندان شهر سامان از توابع شهر کرد در اعتراض به قطع مکر آب و برق دست به تجمع زدند.
معترضان ابتدا مقابل اداره آب و برق دست به تجمع زدند و خواستار رفع این مشکل شدند. در ادامه پس از بی توجهی مقامات این دو نهاد دولتی به تجمع معترضان، آنان مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند و اعلام نمودند تا زمانی که مقامات جوابی روشن به آنان ندهند هر روز مقابل نهادهای دولتی دست به تجمع خواهند زد.

آخرین خبرهای ایران