ارسال

عدم پرداخت دستمزد کارگران چوب و کاغذ مازندران


2017-07-01 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۰

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" حدود ۱۸۰۰ کارگر کارخانه چوب و کاغذ مازندران دستمزدهای اردیبهشت و خرداد ۹۶ و بخشی از دستمزد فرودین ماه خود را دریافت نکرده‌اند.
این کارگران با بیان اینکه کارفرما تنها ۷۰ درصد از دستمزدهای فروردین ماه آنان را پرداخت کرده است، افزودند: این در شرایطی است که مدیران این کارخانه بارها وعده داده اند که در صورت ادامه تولید و متوقف نشدن فعالیت کارخانه مطالبات مزدی باقیمانده را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت خواهند کرد و برای همین آنها در هفته‌های گذشته از برپایی تجمعات اعتراضی خودداری کرده‌ و در نتیجه کارخانه در هر سه شیفت کاری دایر بوده است. این وضعیت در حالی است که به گفته این کارگران با وجود داشتن حرفه‌ای سخت و طاقت فرسا، مبلغ دریافتی آنها رقمی کمتر از حداقل مزد است و هنوز خواسته های آنها در مورد اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تامین نشده است.

آخرین خبرهای ایران