ارسال

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری خرمشهر


2017-07-06 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۵

کارگران اخراجی شهرداری خرمشهر در منطقه آزاد اروند در اعتراض به اخراج و عدم پرداخت مطالبات مزدیشان مقابل سازمان این منطقه تجمع کردند.
این کارگران خواستار بازگشت به کار و پرداخت شدن 2 ماه حقوق و 4 ماه حق بیمه خود هستند. معترضان می گویند، 70 کارگر این سازمان سوم خرداد 96 بدون هیچ دلیلی از کار اخراج شدند. طی این مدت، کارگران خدماتی شهرداری خرمشهر چندین بار به منظور پیگیری وضعیت شغلی و مطالبات خود مقابل سازمان منطقه آزاد اروند تجمع کرده اند.

آخرین خبرهای ایران