ارسال

افزایش شکاف جنسیتی در بازار کار ایران


2017-07-06 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۵

نتایج آمارگیری از نیروی کار و مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد، مشارکت اقتصادی زنان از ۱۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۳.۳ درصد کاهش یافته و همزمان بیکاری زنان از ۱۷.۱ درصد به ۱۹.۴ درصد رسیده است.
بر اساس این گزارش، سهم زنان در بازار کار ایران طی یک دوره ۱۰ ساله کاهش یافته است. افزایش شکاف جنسیتی اشتغال در این دوره، بیکاری زنان گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال را تشدید کرده است. وضعیت نامناسب اشتغال زنان ایران، در تمام سال‌های دهه اخیر نامناسب بوده است. علاوه بر تبعیض و شکاف جنسیتی در بازار کار، طرح‌های دست و پا گیر و محدودکننده‌ای مانند منع اشتغال زنان در مشاغل خاص، محدودیت‌های زمانی و مکانی برای اشتغال زنان، مرخصی‌های زایمان و طرح‌های ترویج بارداری، به بیکاری بیشتر زنان در ایران دامن زده است.

آخرین خبرهای ایران