ارسال

اذعان به وجود 12 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق


2017-07-06 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۵

رئیس «ستاد اجرایی فرمان خمینی» با «نامناسب» توصیف کردن وضعیت اقتصادی مردم در ایران و وضع فقر، اعلام کرد، «۱۲ میلیون تن زیر خط فقر مطلق قرار دارند.»
رئیس این سازمان، همچنین اشاره کرد که بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر در ایران نیز زیر خط نسبی فقر به سر می‌برند. پیش از این کارشناسان گفته بودند که ۴۰ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند. سبد معیشت یک خانوار سه و نیم نفره کارگری، ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان است. این در حالی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری،‌۹۳۰ هزار تومان تعیین شده و در مواردی نیز پرداخت همین حداقل دستمزد ماه‌ها به تعویق می‌افتد.

آخرین خبرهای ایران