ارسال

تجمع دوباره کارگران بازنشسته کشت و صنعت هفت‌تپه


2017-07-07 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۶

به گزارش منتشره، روز پنجشنبه جمعی از کارگران بازنشسته مجتمع "نیشکر هفت تپه" برای چهارمین بار مقابل ساختمان فرمانداری شوش تجمع اعتراضی برگزار کردند.
برپایه این گزارش، پس از تهدید کارگران به سرکوب در مقابل فرمانداری رژیم، کارگران خشمگین به شرکت برگشته و همراه دیگر بازنشسته‌ها درب ورودی شرکت را بسته و اقدام به شکستن دوربین‌ها و شیشه‌های اتاق مدیریت و حسابداری کردند. این تجمع در حالی صورت گرفت که طی روز های 12 و 13 تیرماه نیز کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه برای پیگیری مطالبات بازنشستگی خود مقابل ساختمان فرمانداری شوش تجمع کرده بودند.

آخرین خبرهای ایران