ارسال

تجمع و اعتصاب کارگران شهرداری زیدآباد


2017-07-07 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۶

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" روز پنجشنبه شماری از کارگران شهرداری زیدآباد از توابع استان کرمان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزهای معوقه خود دست به اعتصاب زدند.
کارگران معترض در این خصوص اعلام کردند، تا زمانی که مقامات شهرداری به وعده های خود در خصوص پرداخت مطالبات ما عمل نکنند به سر کار باز نخواهند گشت و از جمع آوری زباله ها در سطح شهر خودداری می ورزند. آنان افزودند تاکنون چندین بار برای احقاق حقوق خود دست به تجمع زده اند ولی هر بار با وعدهای توخالی مقامات شهرداری به تجمع خود پایان داده اند.

آخرین خبرهای ایران