ارسال

ادامه تجمعات رزیدنت‌های رشته‌های مختلف پزشکی


2017-07-07 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۶

روزپنج شنبه 15تیرماه، رزیدنت‌های رشته‌های مختلف دانشگاه ‌های علوم پزشکی از جمله دانشگاه شیراز و بهشتی درحمایت از رزیدنت‌های پاتولوژیست معترض دست به تجمع زدند.
اعتراض کنندگان ضمن محکوم کردن احکام تعلیق و محرومیت از امتحان و قطع حقوق دستیاران معترض پاتولوژی، با برافراشتن پلاکاردی اعلام داشتند: "جامعه پزشکی یکپارچه در کنار رزیدنت‌های پاتولوژی خواهد بود." لازم به ذکر است که در پی اعتراضات دستیاران پاتولوژی به یکی از آیین نامه های وزارت بهداشت تعداد زیادی از دستیاران این رشته در سراسر کشور به کمیته های انضباطی احضار شده اند. درهمین رابطه، بیش از سی تشکل دانشجویی کشور در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری، نسبت به سیاست‌های وزارت بهداشت اعتراض کرده‌اند.

آخرین خبرهای ایران