ارسال

تجمع اعتراضی مالباختگان در شهرهای مختلف


2017-07-07 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۶

صبح پنجشنبه شماری از مالباختگان موسسات مالی در شهرهای مشهد، خرم آباد و دشتستان استان بوشهر در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان برای چندمین بار دست به تجمع زدند.
مالباختگان مؤسسه پدیده در مشهد که در اعتراض به عدم دریافت سرمایه خود مقابل ساختمان این موسسه تجمع کرده بودند به سمت رستوران پدیده راهپیمایی کردند. ماموران انتظامی نیز در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی مقابل معترضان صف کشیدید. در خرم‌آباد جمعی از مالباختگان توسعه در اعتراض به غارت اموالشان اقدام به تجمع کردند. و مالباختگان دشتستان در استان بوشهر نیز در اعتراض به عدم تعیین تکلیف حسابهای خود با مؤسسات مالی و اعتباری، مقابل فرمانداری رژیم در دشتستان تجمع کرده‌اند.

آخرین خبرهای ایران