ارسال

برگزاری نشست گروه 20 در فضایی از اعتراضات گسترده


2017-07-07 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۶

دوازدهمین نشست گروه 20 روز جمعه در میان ناآرامی های شدید در هامبورگ آلمان آغاز به کار کرد.
این نشست تا بعد از ظهر روز شنبه 8 جولای ادامه دارد. به گزارش رسانه های آلمانی احتمال زیاد وجود دارد که رهبران 19 کشور حاضر در نشست، بدون در نظر گرفتن مخالفت آمریکا، پیمان پاریس را در مورد حفاظت بهتر از محیط زیست و کاهش گازهای گلخانه ای از تصویب بگذرانند. مبارزه با تروریسم بین المللی، کنترل گازهای سمی و مقابله با گرمایش زمین، کاهش محدودیت ها در مبادلات بازرگانی، نظارت متمرکز بر نهادهای مالی در جهان، مبارزه با پولشوئی، فرار مالیاتی، فساد و رشوه خواری از جمله اهداف نشست گروه 20 اعلام شده است، اما منتقدان تصمیم های گروه 20 را عامل افزایش نابرابری میان کشورهای صنعتی و فقیر می دانند و به همین دلیل علیه آن دست به تظاهراتی گسترده زده اند. در روزهای آستانه برگزاری نشست، مرزهای آلمان با فرانسه و سویس به شدت کنترل شد و تاکنون دستکم 110 نفر از تظاهرکنندگان و ماموران پلیس زخمی و 29 نفر بازداشت شده اند.

آخرین خبرهای ایران