ارسال

افزایش ساعات کار کارگران در ایران


2017-07-08 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۷

داده‌های مرکز آمار جمهوری اسلامی حاکی از این است که همچنان حجم قابل توجهی از شاغلان کشور بیشتر از حد استاندارد کار می‌کنند.
براساس این گزارش، نزدیک به 41 درصد از شاغلان بالاتر از 15 سال، به‌طور معمول بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند.با در نظرگرفتن ٢٣ میلیون‌ و ٣٠٠ هزار شاغل، تعداد شاغلان با ساعات کاری اضافی بیش از ٩ میلیون‌ و ۵٣٠ هزار نفر است که در یک سال گذشته حدود ۶٠٠ هزار نفر افزایش نشان می‌دهد. بر اساس گزارشی که مرکز آمار درباره نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۶ منتشر کرده، نرخ بیکاری در ایران به نسبت بهار ۱۳۹۵، افزایش یافته و هم‌اکنون ۱۲.۶ درصد جمعیت فعال کشور بیکارند.

آخرین خبرهای ایران