ارسال

اعدام شش زندانی در ارومیه و مراغه


2017-07-08 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۷

دستگاه قضایی رژیم دستکم 6 زندانی را در زندان های ارومیه و مراغه به دار آویخت.
بامداد امروز شنبه 17 تیرماه، چهار زندانی به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شدند. از سوی دیگر، دو زندانی با اتهام "قتل" در زندان مراغه واقع در آذربایجان شرقی اعدام شدند. گفتنی است تنها ظرف چند روز گذشته دستکم 16 زندانی در ایران اعدام شده اند. حکم اعدام دو تن از آنان در یک سالن ورزشی در شهر تربت حیدریه در ملاءعام به اجرا درآمد.

آخرین خبرهای ایران