ارسال

تعویق ۴ ماه دستمزد و بیمه رانندگان اتوبوسرانی رشت


2017-07-08 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۷

پرداخت دستمزد و بیمه حدود ۵۰ راننده پیمانی شاغل در سازمان اتوبوسرانی رشت و حومه در استان گیلان دستکم چهار ماه به تاخیر افتاده است.
این رانندگان تحت نظر شرکت‌‌های پیمانکاری در خطوط مختلف رشت به جابجایی مسافر مشغول هستند. مطالبات مزدی کارگران به ماه‌های اسفند سال 95 و فرودین، اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری مربوط می‌شود و علاوه بر این، به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه نیز، سازمان تامین اجتماعی دسترسی کارگران به خدمات درمانی را محدود کرده است. این کارگران طی سالهای گذشته به منظور پیگیری مطالباتشان چندین بار دست به تجمع و اعتراض زده اند.

آخرین خبرهای ایران