ارسال

سه استان ایران رکورددار نرخ بیکاری در ایران


2017-07-08 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۷

داده‌های جدید مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری در بهار سال جاری نشان می‌دهد که بیشترین نرخ بیکاری در  استان های البرز، چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه وجود دارد.
نرخ بیکاری در استان‌های البرز، چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه در بهار سال ۹۶ به‌ ترتیب ۲۰.۴ درصد ۲۰.۳ درصد و ۲۰.۲ درصد بوده است. بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در ایران به نسبت بهار ۱۳۹۵، ۰.۴ درصد افزایش یافته و هم‌اکنون ۱۲.۶ درصد جمعیت فعال کشور بیکارند. همزمان با انتشار گزارش مرکز آمار ایران، رئیس "ستاد فرمان اجرایی خمینی" اذعان کرده بود، ۱۲ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق و ۲۵ تا ۳۰ میلیون تن زیر خط نسبی قرار دارند و طی هفت، هشت سال گذشته، فقر گسترش یافته است.

آخرین خبرهای ایران